Často kladené otázky

Mít negativní platební historii nemusí automaticky vést k zamítnutí žádosti.

Chovejte se zodpovědně, své půjčky je nutné platit včas. Nicméně chápeme situace, kdy nemusíte být schopni dodržet termín splatnosti. V takovém případě se na nás neváhejte obrátit na bezplatnou linku 800 399 399. Pomůžeme vám situaci vyřešit.

Požadujeme:

  • trvalý pobyt na území ČR
  • věk minimálně 18 let
  • bezdlužnost
  • vyplnění všech požadovaných údajů v přihlašovacím formuláři na našich webových stránkách
  • schopnost splatit úvěr v termínu splatnosti

Požadujeme pouze kopii platného občanského průkazu.

Nejste-li schopni splatit svoji půjčku, kontakujte nás na lince 800 399 399.

V případě že nebudete hradit Vaše závazky z úvěrové smlouvy řádně a včas, může Zaplo Váš dluh vymáhat soudně, což obnáší navíc soudní výlohy a náklady exekuce. Dále po Vás budeme požadovat úroky z prodlení (aktuální výši najdete na stránkách ČNB), smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z dlužné jistiny (max. však 50% jistiny nebo 200 tis. Kč), podle toho co nastane dříve) a poplatek za každou zaslanou písemnou upomínku 50 Kč (nejvýše tři zpoplatněné upomínky).

Nesplácení může vést k zařazení negativní informace do databází NRKI a SOLUS.

Půjčku je nutné uhradit nebo prodloužit do termínu splacení, který máte uvedený ve faktuře.

Příklad postupného splacení půjčky:

Máte otevřenou svoji druhou půjčku na 10000 Kč. Vaše momentální situace Vám neumožnuje splatit půjčku celou.

Namísto celé částky 12300 Kč ( půjčka + úrok ) nám zaplatíte jen 2300Kč. My Vám posuneme termín splatnosti o 30 dnů. To Vám potvrdíme SMS zprávou.

Následně nám za týden zašlete například 3000 Kč a po dalším týdnu 900 Kč. Z Vaší dlužné částky odečteme 3900 Kč. K doplacení zůstane 8400Kč.

Zbylou částku si opět o celý měsíc prodloužíte, tentokrát jen za 1932 Kč. Opět můžete provést částečnou úhradu. Prodlužovat a pohodlně se tak Vaší půjčky zbavovat můžete až 12 měsíců v řadě.

O půjčku lze zažádat online nebo na telefonním čísle 800 399 399.

Na základě jednotné nabídky našeho produktu si dovolujeme upozornit, že neposkytujeme žádnou další odbornou radu v souvislosti s výběrem produktu.

Náš zákaznický servis je k dispozici na bezplatné telefonní lince 800 399 399

Pondělí – Pátek: 8:00 – 19:00

Víkendy a svátky: 9:00 – 17:00

Stížnost je možné zaslat prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu: info@zaplo.cz, písemné korespondence na adresu: Zaplo Finance s.r.o., Jankovcova 1037/49, Praha 170 00 nebo telefonicky na telefonním čísle zákaznické linky 800 399 399 nebo 225 852 311. Vaše stížnost bude prověřena kompetentní osobou a bude Vám odpovězeno v nejkratším možném čase, nejdéle však do 30 dní od přijetí žádosti.

Půjčku splaťte nejpozději v den splatnosti bezhotovostním převodem na číslo účtu Zaplo, ze kterého vám byla půjčka poskytnuta. Splatnou částku naleznete ve Vašem zákaznickém účtu na našich webových stránkách.

Půjčka od Zaplo je bez zajištění.

Ano, za předpokladu včasného splacení je půjčená částka bez jakýchkoli úroků a poplatků.

Případné spory ze spotřebitelského úvěru můžete řešit prostřednictvím Finančího arbitra (www.finarbitr.cz)

Na naší domovské stránce dohledáte tyto informace v kalkulátoru, kde si můžete nastavit parametry Vaší půjčky a hned zjistíte potřebné údaje.

Člověk, který je nebo byl ve významné veřejné funkci, který může mít vliv na rozhodnutí celostátní nebo regionální – zejména prezident, předseda vlády, ministr, náměstek nebo asistent ministra, člen parlamentu, starosta, primátor, hejtman, vysocí představitelé justičních orgánů, vysocí důstojníci ozbrojených sil, šéfové státem ovládaných firem a velvyslanci.

Toto se týká i osob, které obdobnou funkci vykonávají v jiném státě nebo v mezinárodní instituci a také jejich osob blízkých a obchodních společníků. Politicky exponovanou osobu ale není státní úředník ve středním či nižším postavení. Definici naleznete v §4 odstavce 5 zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (známý spíše jako zákon proti praní špinavých peněz).

Jakmile dokončíte žádost o půjčku, obdržíte předsmluvní informace o půjčce, ve kterých jsou shrnuty veškeré parametry Vaší půjčky.

Jakmile odešlete žádost o půjčku se všemi potřebnými náležitostmi s tím spojené, obdržíte od nás vyrozumění do několika minut.

Úvěr může být prodloužen tolikrát, kolikrát o to klient požádá po dobu jednoho roku od prvního data splatnosti.

Napoprvé si můžete bezúročně půjčit částku od 1 000 Kč do 16 000 Kč na 61 dnů.

V Zaplo finance s.r.o. máme pouze pevnou zápůjční úrokovou sazbu, což znamená, že se úrok po celou dobu úvěru nemění.

Ano, na Zaplo můžete datum splatnosti prodloužit o 30 dní za poplatek, jehož výše závisí na výši vašeho úvěru.

Ano. Můžete splatit půjčku kdykoliv před datem splatnosti. Kontaktujte nás bezplatně na lince 800 399 399, abychom se společně domluvili na postupu.

Jediným dalším nákladem, který u nás budete v souvislosti s půjčkou mít, je tzv. verifikační platba, Jedná se o částku 0,01 Kč, kterou nám zašlete z účtu, na nějž si přejete zaslat úvěr, na náš účet a my tak ověříme, že účet patří doopravdy Vám.

Bohužel ne, doporučujeme nejprve splatit úvěr u vašeho aktuálního poskytovatele a poté zažádat o půjčku na Zaplo.

Ano, v době, kdy máte aktivní půjčku, si ji lze navýšit až do výše vašeho kreditního limitu.

Ne, u Zaplo je možné mít pouze jen jeden aktivní úvěr. Jakmile jej splatíte, budete si moci půjčit znovu a vyšší částku.

Půjčit si můžete na cokoliv. Půjčka od Zaplo je bezúčelová.

Smlouva o půjčce je k dispozici ke stažení na vašem uživatelském účtu Zaplo pod osobními přihlašovacími údaji vpravo nahoře. Pokud jste ztratili nebo zapomněli přístupové údaje k uživatelskému účtu, kontaktujte nás na 800 399 399.

Půjčka mohla být zamítnuta, protože máte nesplacenou půjčku u jiného poskytovatele, jste veden v registru dlužníků, nebo máte prošlou platnost vašeho OP.

Ano, v průběhu schvalovacího procesu nahlížíme do registrů a prověřujeme bonitu zákazníků.

Platby jsou prováděny prostřednictvím bezhotovostního převodu. V závislosti na typu banky můžete mít peníze na účtu do několika minut, ale také až druhý den.

Group
Telefon: 800 399 399

Po - Pá / 8:00 - 19:00

Poskytovatelem půjčky je společnost Zaplo Finance s.r.o., se sídlem 5. května 1746/22, 140 00 Praha 4.
Zaplo Finance s. r. o. je nebankovním poskytovatelem spotřebitelského úvěru na základě oprávnění, které nám udělila Česká národní banka, která je zároveň i orgánem dohledu nad naší činností. Tuto skutečnost si můžete ověřit ve veřejně dostupném registru nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů vedeném u České národní banky na internetových stránkách www.cnb.cz (v části dohled a regulace, oddíl seznamy a evidence).
  • apnu

Příklad na první půjčku: 8 000 Kč vám půjčíme na cokoliv na 61 dní bez úroku. Pevná roční úroková sazba je 0 % ročně, což odpovídá RPSN 0 %. Celkové náklady spotřebitelského úvěru jsou 0 Kč. Celkem tedy zaplatíte 8 000 Kč jednorázově 61. den po poskytnutí půjčky. Při uzavření smlouvy od vás můžeme požadovat zaslání 0,01 Kč z vašeho bankovního účtu pro ověření si, že je účet vedený na vaše jméno.

Tento ukázkový příklad není naším návrhem smlouvy a platí pouze při řádném splacení úvěru a bez dalšího prodloužení doby splatnosti. Zaplo Finance s.r.o. si vyhrazuje právo na posouzení vaší žádosti o úvěr. Na poskytnutí úvěru nemáte právní nárok.

Minimální doba splatnosti je 61 dnů. Maximální doba splatnosti je 61 dnů. Maximální RPSN 84509.3 %.

Nejste-li schopni dodržet termín splacení, spojte se s naším zákaznickým centrem na telefonním čísle 800 399 399 a domluvte se s námi na alternativním postupu. Za pozdní nebo úplné neplacení dluhů hrozí klientovi sankce podle platného Sazebníku poplatků.

Poskytovatelem půjčky je společnost Zaplo Finance s. r. o., se sídlem 5. května 1746/22, 140 00 Praha 4, IČ 294 13 575, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C., vložka 205150. Společnost je součástí lucemburské skupiny 4finance Holding S.A. Zaplo je registrovaná ochranná známka.